És molt important tractar i desinfectar l’aire

Ventilació

 

Truqui ara o enviï’ns un WhatsApp

93 727 42 43

La seva consulta sense compromís.

A Air-Confort Vallés donem cobertura a tota mena de projectes de ventilació industrial. Ventilació estàtica, ventilació dinàmica, filtració, extracció, renovació, refrescament adiabàtic, detecció i control. Apliquem el sistema de ventilació idoni a cada situació.

RENOVACIÓ D’AIRE

QUALITAT D’AIRE

Disposem de personal i equips professionals qualificats per a dur a terme el projecte i disseny pactat de la instal·lació. Actuem directament en el terreny a projectar, no escatimant les visites necessàries per a garantir el correcte desenvolupament del projecte de ventilació.

CONEIX ALGUNS DELS NOSTRES PROJECTES

INSTALACIÓ FOTOVOLTAICA TALLERES TOUS

INSTALACIÓ FOTOVOLTAICA TALLERES TOUS

Instal·lació fotovoltaicaTALLERES TOUSS'ha realitzat la instal·lació de 34kW de potència sense abocament a xarxa, buscant la màxima eficiència i rendiment del sistema, amb un immillorable període d'amortització.Estudi previHem estudiat el consum de la fàbrica,...

read more

Air Confort Vallés me ha demostrado flexibilidad, predisposición y adaptación. Cuentan con una gran capacidad de innovación, aplicando soluciones imaginativas y eficientes en diversas soluciones desarrolladas en múltiples instalaciones, en materia de Seguridad y Medio Ambiente. Complementándome en las diferentes empresas, desde el 2004, en las que desarrollado mi actividad laboral, como Plastal, Europastry y Plastic Omnium,

Quiero agradecer su compromiso y ayuda.

Manuel Jiménez


Plant HSE Manager

 

El equipo de Air-Confort ha colaborado con nosotros en los últimos cien obradores abiertos de nuestra franquicia de panaderías 365, llevando en la actualidad el mantenimiento de la mayoría de locales.

Valoramos en ellos su adaptación a los diferentes tipos de obras, el aporte de propuestas y soluciones eficientes, y la proactividad y servicio.

Juan Antonio Tena
Gerente Silema 365 café

Air-Confort Vallés mantiene y repara desde hace años nuestras instalaciones de climatización. Valoramos su dedicación y profesionalidad, habiendo sido muy eficaces en la legalización y adaptación a normativa de nuestro parque de equipos. Además de su trabajo habitual de mantenimiento y limpieza de equipos, destacamos su alta disponibilidad en la resolución de averías y necesidades urgentes de la planta, dando siempre una rápida y eficaz respuesta.

La empresa Air confort Vallés merece nuestra confianza por la calidad de su servicio, disponibilidad, y la eficacia de todos sus departamentos, desde el técnico hasta administración.

Jessica Jimenez

Jefa prevención, ECOPARC del Besos, S.A

RENOVACIÓ D’AIRE

Un dels principis de la ventilació és la renovació d’aire interior.

Això significa que, mitjançant un o diversos ventiladors, s’extraurà l’aire viciat de l’interior d’un local o dependència, substituint-se est per aire nou provinent de l’exterior.

VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE

Amb aquest simple fet s’aconsegueix millorar substancialment la qualitat de l’aire interior amb tots els beneficis que això comporta.

L’aire interior sol estar viciat a causa de partícules de tota mena.

NORMATIVES ACTUALS

La renovació de l’aire ve a més secundada per totes les normatives actuals, com el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).

El primer, exigeix la renovació de l’aire interior dels habitatges.

En el RITE es defineixen exigències més estrictes ja que segons la zona on ens trobem i l’activitat del local, s’hauran d’incorporar filtres per a garantir que la qualitat de l’aire interior (IDA) compleixi segons els paràmetres exigits dins de la mateixa normativa.

La tipologia del filtre a instal·lar dependrà també de la qualitat de l’aire exterior (ODA) d’on es trobi el local.

QUALITAT D’AIRE

La qualitat de l’aire interior sempre ha tingut molta importància per a lluitar contra tot tipus de microorganismes en general (bacteris, fongs, espores i virus) que desinfectin l’aire (que és el vehicle de transmissió de moltes malalties) però que siguin innocus per a les persones i els productes, per la qual cosa, amb o sense COVID-19, és molt important tractar i desinfectar l’aire.

QUALITAT D’AIRE INTERIOR

Si fins ara, es requeria un control de temperatura i, en alguns casos, d’humitat, ara hem d’afegir un factor més: la salut de les persones.

MILLORA DE LA QUALITAT D’AIRE INTERIOR

A l’interior dels edificis, el risc de contagi per via aèria és elevat si existeix poca ventilació.

Aquesta, quan és possible, ha de ser una ventilació natural i quan no ho és, s’ha de millorar la qualitat d’aire interior mitjançant sistemes de purificació de l’aire.

Segueix-nos a Facebook

Segueix-nos a Instagram

Segueix-nos a Linkedin

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Informació de Cookies

Copyright © 2020 Air-Confort Vallés  |  Disseny web: Acierta Consulting