Instal·lació d’aire condicionat

Climatització

 

Truqui ara o enviï’ns un Whatsapp

93 727 42 43

La seva consulta sense compromís.

A Air-Confort Vallés, ens caracteritza el tracte personalitzat i de qualitat que donem als nostres clients, atenent a totes les necessitats de les seves instal·lacions de Climatització a mida.

Dissenyem el projecte, donant prioritat al rendiment, eficàcia i durabilitat dels sistemes de climatització proposats.

Implantem tot tipus d’instal·lacions de climatització. Més informació dels nostres serveis de climatització professionals en els següents apartats:

SPLIT

VRV

EVAPORATIUS

REFRIGERADORAS

ROOFTOP

AEROTERMIA

TERRA RADIANT

Disposar d’un servei tècnic d’aire condicionat propi facilita el seguiment del funcionament de les instal·lacions d’aire condicionat realitzades, escometre el seu correcte manteniment i garantir el compliment dels objectius marcats en el seu disseny inicial. Així mateix les sinergies amb el nostre departament d’eficiència energètica ens ajuden a buscar l’opció més eficient, monitorar els seus consums (si el sistema el requereix) i gestionar possibles subvencions nacionals o europees.

Els sistemes de climatització industrial exigeixen d’una atenció molt especial a tots els factors, ja no es tracta únicament del confort humà i l’eficiència energètica, també tenen rellevància capital les condicions idònies del producte manufacturat i la interrelació amb la resta de maquinàries i processos que conformen el sistema productiu.

Els nostres projectes i instal·lacions a mida contemplen tot aquest conjunt de paràmetres per a proposar i executar les instal·lacions més adequades per a satisfer els seus requeriments

La instal·lació resultant dependrà dels requeriments del client:

 • Càrregues tèrmiques
 • Necessitats específiques de temperatures i/o humitat
 • Homogeneïtat de la demanda
 • Temporalitat
 • Fraccionament de la potència emesa
 • Accessibilitat dels equips
 • Requeriment de control remot o de monitoratge del funcionament del sistema
 • Homologació o certificació de consecució i
 • Manteniment de determinats paràmetres enfront de tercers, …
Climatización_Acuerdo-con-Cliente_Air-Confort-Vallés

L’estreta col·laboració, amb els principals fabricants d’equips, ens permet oferir servei de climatització per a totes les marques principals del sector: Panasonic, LG, General, Fujitsu, Fuji Eléctric, Carrier, Hiyasu, Daikin, Daitsu, Interclisa, Hitecsa, Lennox, Samsung, Climaveneta, Mitsubishi Electric, Roca York, Hitachi, …

El nostre àmbit d’influència abasta tota la província de Barcelona, estant implantats principalment a Sabadell i les localitats més pròximes, a ser: Terrassa, Castellar del Valls, Barberà, Cerdanyola, Polinyà, …

CONEIX ALGUNS DELS NOSTRES PROJECTES

INSTALACIÓ FOTOVOLTAICA TALLERES TOUS

INSTALACIÓ FOTOVOLTAICA TALLERES TOUS

Instal·lació fotovoltaicaTALLERES TOUSS'ha realitzat la instal·lació de 34kW de potència sense abocament a xarxa, buscant la màxima eficiència i rendiment del sistema, amb un immillorable període d'amortització.Estudi previHem estudiat el consum de la fàbrica,...

Air Confort Vallés me ha demostrado flexibilidad, predisposición y adaptación. Cuentan con una gran capacidad de innovación, aplicando soluciones imaginativas y eficientes en diversas soluciones desarrolladas en múltiples instalaciones, en materia de Seguridad y Medio Ambiente. Complementándome en las diferentes empresas, desde el 2004, en las que desarrollado mi actividad laboral, como Plastal, Europastry y Plastic Omnium,

Quiero agradecer su compromiso y ayuda.

Manuel Jiménez


Plant HSE Manager

 

El equipo de Air-Confort ha colaborado con nosotros en los últimos cien obradores abiertos de nuestra franquicia de panaderías 365, llevando en la actualidad el mantenimiento de la mayoría de locales.

Valoramos en ellos su adaptación a los diferentes tipos de obras, el aporte de propuestas y soluciones eficientes, y la proactividad y servicio.

Juan Antonio Tena
Gerente Silema 365 café

Air-Confort Vallés mantiene y repara desde hace años nuestras instalaciones de climatización. Valoramos su dedicación y profesionalidad, habiendo sido muy eficaces en la legalización y adaptación a normativa de nuestro parque de equipos. Además de su trabajo habitual de mantenimiento y limpieza de equipos, destacamos su alta disponibilidad en la resolución de averías y necesidades urgentes de la planta, dando siempre una rápida y eficaz respuesta.

La empresa Air confort Vallés merece nuestra confianza por la calidad de su servicio, disponibilidad, y la eficacia de todos sus departamentos, desde el técnico hasta administración.

Jessica Jimenez

Jefa prevención, ECOPARC del Besos, S.A

SPLIT

L’aire condicionat split té dues unitats separades, una unitat condensador situada en l’exterior de l’habitatge i una altra unitat evaporadora situada dins de l’habitatge.

La unitat interior o evaporador, és l’encarregat d’extreure l’aire calent i cedir la seva calor al gas refrigerant, també trobem el ventilador que distribueix el flux d’aire refrigerat a l’estada i els sensors de temperatura connectats a un termòstat per a saber la temperatura de l’habitació.

D’altra banda, està la unitat exterior o condensadora, que és l’encarregada d’expulsar l’aire calent de l’interior de l’habitatge a l’exterior. En aquesta unitat trobem el condensador on el gas refrigerant passa de gas a líquid.

  Avantatges de la instal·lació d’aire condicionat:

  • Important estalvi energètic, ja que disposa d’un COP mínim de 3, és a dir per cada kW de consum elèctric, genera 3kW de calor/freda.
  • Baix cost d’instal·lació.
  • Baix cost de manteniment.
  • Permet un control de temperatura individual a la sala instal·lada.

  VRV

  Com funcionen?

  Els equips o sistemes VRV s’inclouen dins dels d’expansió directa. La unitat exterior dels sistemes VRV compta amb un mecanisme que utilitza l’aire exterior per a evaporar (calor) o condensar (fred) el gas refrigerant.

  A continuació, el gas refrigerant es distribueix per les canonades per a arribar als diferents espais on les unitats interiors s’encarreguen d’utilitzar-lo per a refredar-los o escalfar-los.

  A diferència d’altres sistemes com les bombes de calor, aquests sistemes compten amb l’avantatge de poder regular o variar el volum de refrigerant aportat a les bateries de condensació-evaporació.

  Avantatges de la instal·lació dels sistemes VRV:

  • Estalvi energètic: és un dels principals reclams dels fabricants d’aquesta mena d’equips. S’estima que l’estalvi energètic que aconsegueixen els sistemes VRV oscil·la de mitjana entre l’11 i el 20%.
  • Tecnologia inverter: almenys un dels compressors dels sistemes VRV és inverter. Els avantatges d’aquesta tecnologia són molt destacades.
  • Fàcil instal·lació: a diferència d’altres equips de climatització com les refrigeradores, els sistemes VRF no són especialment pesats i tenen un disseny modular.
  • Manteniment econòmic: en tractar-se d’unitats d’expansió directa, el seu manteniment no és en absolut complex.
  • Control optimitzat: permeten una gestió més individualitzada dels espais a climatitzar. Cada àrea pot ser tractada com una zona individualitzada.

  EVAPORATIUS

  Què és i com funciona?

  L’evaporatiu és un equip que s’instal·la en exterior, bé en la coberta o en la paret lateral de l’edifici. Està compost per una bomba d’aigua, un ventilador, un motor i filtres de cel·lulosa.

  El funcionament de l’evaporatiu és simple, l’aire calent exterior passa a través dels filtres humectats gràcies a la bomba d’aigua. La temperatura exterior es redueix pel procés evaporatiu i l’aire refredat s’introdueix en l’edifici a través del ventilador.

  El refredament evaporatiu aconsegueix refrescar l’ambient entre 4 °C i 12 °C.

  Avantatges de la instal·lació evaporativa:

  • Important estalvi energètic, ja que el consum elèctric és equivalent al consum del motor i de la bomba, fins a un consum 80% menor que la instal·lació d’aire condicionat.
  • Baix cost d’instal·lació.
  • Baix cost de manteniment.
  • Millora la qualitat de l’aire interior, renovant el 100% de l’aire exterior, filtrat i fresc, desplaçant pols, fums i olors.
  • Utilitza elements reciclables: aigua, fusta, cartó.
  • Redueix les emissions de CO₂.
  • Funciona sense tancar portes i finestres.

  REFRIGERADORAS

  Aquest sistema de climatització cobreix una àmplia gamma d’aplicacions de refrigeració tant per a processos industrials, com a climatització d’edificis.

  El sistema de refrigeradora i fancoil està format per:

  • Unitat de producció de fred i/o calor: aquesta unitat és l’encarregada de produir l’aigua freda i/o calenta (refrigeradora o bomba de calor), equips que produiran la potència requerida a la càrrega de la nostra instal·lació.
  • Sistemes de bombament: mitjançant bombes es transporta l’aigua als equips interiors.
  • Sistemes d’emmagatzematge: amb l’ús de dipòsits es garanteix el subministrament d’aigua refredada o escalfada que demanda la instal·lació.
  • Sistemes de regulació: mitjançant sistemes de control es gestiona el funcionament de la instal·lació (horaris, punts de consigna, etc).
  • Canonades de distribució: a través d’elles circula l’aigua refrigerada o escalfada als diferents elements i unitats terminals.
  • Unitats terminals: aquestes unitats estan formades per una bateria, una vàlvula de pas motoritzada (de dues o tres vies) i una unitat de ventilació que a causa del pas d’aire pel seu bateria ens transmetrà calor o fred a l’estada a climatitzar. Un termòstat comandarà i regularà la vàlvula motoritzada per a regular la demanda de fred o calor de l’estada.

  ROOFTOP

  Unitats autònomes compactes especialment indicades per a la seva instal·lació en terrats, cobertes o qualsevol espai exterior. La distribució de l’aire es canalitza a través de conductes.

  Avantatges de la instal·lació de Rooftop:

  • Instal·lació senzilla: unitat compacta senzilla que es pot instal·lar en la teulada o a nivell del sòl al costat de l’edifici. Tant la unitat exterior com la interior venen ja connectades, per la qual cosa no és necessari dur a terme cap treball de connexió de canonades.
  • Opció de ventilació d’aire nou: ajuda a mantenir un ambient interior d’alta qualitat mitjançant sensors de CO₂ per a supervisar la qualitat de l’aire i regular la quantitat d’aire nou entrant.
  • Free-cooling: permet refrigerar el local introduint 100% aire exterior quan les condicions ho permeten. D’aquesta manera s’evita el funcionament del compressor i amb això una gran part del consum elèctric de l’equip. Per a això s’utilitzen comportes d’aire motoritzades a l’interior de l’equip i un sistema de control que permeti fer l’operació anomenada free-cooling.
  • Solucions personalitzades: els volums d’aire de la unitat de teulada poden personalitzar-se per a satisfer les demandes exactes de qualsevol edifici de grandària mitjana a gran.

  AEROTERMIA

  Els sistemes aerotermia són bombes de calor d’última generació dissenyades per a aportar refrigeració a l’estiu, calefacció a l’hivern i, si es desitja, aigua calenta tot l’any.

  Com funciona el sistema Aerotermia?

  Extreu energia ambiental continguda en la temperatura de l’aire, fins i tot sota zero i la transfereix a l’habitació o a l’aigua corrent.

  Això s’aconsegueix mitjançant el cicle termodinàmic que utilitza un gas refrigerant comprimit a baixíssimes temperatures per a extreure calor de l’aire exterior.

  Avantatges de la instal·lació:

  • Alta eficiència. Consumeix menys energia (kWh) que els sistemes de calefacció tradicionals i això s’aprecia en la factura mensual.
  • És una energia renovable, recollida com a tal en el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).
  • És sostenible, i així està classificada per la Unió Europea.
  • No requereix gairebé manteniment, és com un electrodomèstic més.
  • No produeix combustió (no hi ha caldera). No hi ha fum ni residus. És més segura.
  • Tota la casa pot funcionar exclusivament amb electricitat, sense necessitat de contractar gas o subministraments de combustible. Pot oferir aire condicionat.
  • La instal·lació aerotermia és molt més senzilla i millor que una de funcionament amb energies no renovables.
  • Es poden combinar les seves sortides (radiadors tradicionals, sòl radiant, bombes de calor, etc.)
  • És la calefacció amb menor consum energètic.

  TERRA RADIANT

  És el sistema més eficient i econòmic per a donar calefacció. Està constituït per una xarxa de canonades distribuïdes uniformement sota el paviment, per les quals circula aigua, aconseguint-se en l’ambient una temperatura altament homogènia i confortable a l’hivern.

  El seu funcionament és fiable i està comprovat des de fa més de 40 anys, sobretot en països del nord i centre d’Europa.

  Avantatges del terra radiant:

  • Econòmic: és una dels seus avantatges més evidents, aconseguint estalvis d’entre el 25 i el 30% sobre altres sistemes tradicionals en habitatges, oficines, etc. En grans locals, com a naus industrials, hangars, els estalvis poden arribar fins al 50-60%, arribant fins al 75-80%, quan ho combinem amb energies renovables com a geotèrmia, solar tèrmica, o biomassa.

   

  • Saludable: a causa del seu funcionament a baixa temperatura no es generen corrents d’aire calent que ressequin l’ambient ni les mucoses nasals, evitant també el moviment de pols i els microorganismes (àcars) en l’ambient. Per això està especialment indicat en hospitals, guarderies, centres de majors, etc. És a més l’únic sistema recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
  • Segur i net: elimina els riscos de cremades a nens per altes temperatures en elements accessibles (radiadors), característiques d’altres sistemes, i l’embrutiment de parets en la part superior dels radiadors i en parts inaccessibles d’aquests.
  • Temperatura uniforme: pel fet que tota la superfície del sòl irradia de manera uniforme la calor en el període de calefacció i l’absorbeix en període de refrescament, evita les zones fredes i calentes característiques d’altres sistemes convencionals.

   

  • Confortable: són els que més s’ajusten al perfil òptim de temperatures del cos humà, proporcionat el màxim confort tant en període de calefacció com de refrescament. Sent a més el més favorable per a elements ornamentals naturals com a plantes, flors, etc.Integrable: Amb qualsevol mena de revestiment de sòl (fusta, marbre, ceràmic, moqueta, etc.)

  Segueix-nos a Facebook

  Segueix-nos a Instagram

  Segueix-nos a Linkedin

  Avís Legal

  Política de Privacitat

  Política de Cookies

  Informació de Cookies

  Copyright © 2020 Air-Confort Vallés  |  Disseny web: Acierta Consulting