En el marc de les Jornades organitzades en l’última Fira Internacional d’Energia i Medi Ambient (GENERA 2017), l’Associació d’Empreses d’Eficiència Energètica (A3e) ha informat que, una vegada finalitzat el termini màxim per al seu registre (12 de febrer de 2017), el 34% de les empreses no han realitzat les Auditories Energètiques que havien de fer obligatòriament segons el que s’estableix en l’RD 56/2016.


En aquestes Jornades van ser presents els representants de diverses Comunitats Autònomes que van coincidir a assenyalar la seva pretensió de fer complir el citat RD, exercint la funció que els correspon als seus òrgans competents en matèria d’Eficiència Energètica.